Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις

  Εισαγωγή

  Η πρόσβαση, η αγορά και η παραγγελία προϊόντων στην ιστοσελίδα www.pisines.net συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Για καλή χρήση του ιστότοπου, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις.

  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στις διατάξεις αυτές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα Όροι και προϋποθέσεις, μπορείτε πάντα να διαβάσετε την τελευταία έκδοση αυτών των όρων.

  Γενικές πληροφορίες

  Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της TOTAL POOL & SPA LTD η οποία διατηρεί και την διαχείρισή της.

  Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα εκφράζονται σε EURO. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%).

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Το πλήρες περιεχόμενο του ιστότοπου www.pisines.net (εικόνες, κείμενα, WEB γραφικά και άλλα δεδομένα) είναι ιδιοκτησία της TOTAL POOL & SPA LTD και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Χρήση χωρίς τη συμφωνία της TOTAL POOL & SPA LTD οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ο χρήστης υποχρεούται να σέβεται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της TOTAL POOL & SPA LTD, τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

  Η TOTAL POOL & SPA LTD καταχωρείται ως διαχειριστής δεδομένων με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες θα χρησιμοποιηθούν από την TOTAL POOL & SPA LTD μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό αυτής της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες παραγγελιών απαιτούνται για την επιβεβαίωση παραγγελιών, την παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων, την ανακοίνωση προωθημένων ενεργειών κ.λπ.

  Περιορισμός ευθύνης TOTAL POOL & SPA LTD

  Οι εικόνες παρουσιάζονται επίσης ως παραδείγματα και τα παραδοθέντα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο λόγω αλλαγών στα χαρακτηριστικά ή/και το σχεδιασμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τους κατασκευαστές.

  Οι προσφορές στον ιστότοπο ισχύουν για την καθορισμένη χρονική περίοδο και εντός του διαθέσιμου ορίου αποθεμάτων.

  Κάθε διαφορά που προκύπτει από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο www.pisines.net θα διευθετηθεί φιλικά μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από τον χρήστη.

  Η TOTAL POOL & SPA LTD δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη λειτουργία του ιστότοπου και για εκείνες που προκύπτουν από την αδυναμία πρόσβασης σε συγκεκριμένους συνδέσμους που δημοσιεύονται στον ιστότοπο.

  Εξαπάτηση

  Οποιαδήποτε απόπειρα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου ή τροποποίησης του περιεχομένου της www.pisines.net ή επηρεασμού της απόδοσης του διακομιστή που τρέχει www.pisines.net θα θεωρηθεί ως απόπειρα απάτης στον ιστότοπο www.pisines.net και θα αποτελέσει αντικείμενο ποινικής καταγγελίας στην αστυνομία, εναντίον όσων έχουν επιχειρήσει να το πράξουν.

  Ένδικα μέσα

  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των πελατών και της TOTAL POOL & SPA LTD θα επιλυθεί φιλικά. Εάν η σύγκρουση δεν έχει διευθετηθεί φιλικά, η δικαιοδοσία ανήκει στα δικαστήρια των Αθηνών, της Ελλάδος. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

  Τελικές διατάξεις

  Η ιστοσελίδα www.pisines.net διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν αλλαγές σε αυτές τις διατάξεις, καθώς και τυχόν αλλαγές στον ιστότοπο www.pisines.net, τη δομή του ή οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες σχετικά με αυτό το θέμα.

  Εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ρήτρες κριθεί άκυρη ή άκυρη, ανεξάρτητα από την αιτία, αυτή η ρήτρα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των άλλων ρητρών. Οι πελάτες παρακαλούνται να διαβάσουν τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με: online παραγγελία, μεθόδους πληρωμής, εγγύηση και εξυπηρέτηση, πολιτική επιστροφής κλπ.

  Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.pisines.net, την έναρξη της παραγγελίας ή την ηλεκτρονική επικοινωνία, ο πελάτης αποδέχεται χωρίς διαφωνίες τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του οποίου η αξία είναι η ίδια με την ισχύουσα σύμβαση.